T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi

YARGITAY İLAMI

Esas No : l993/2436
Karar No : l993/3l63
Tebliğname No : 9/l6256

213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefetten sanık İsmet Genç’in yapılan yargılaması sonunda; Kamu davasının 3787 sayılı Yasanın l0. maddesi uyarınca ortadan kaldırılmasına dair ÇARŞAMBA Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 2.6.l992 gün ve l990/483 esas,l992/208 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın 3787 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılması gerektiği gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, müdahil vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle kamu davasının ortadan kaldırılmasına ilişkin hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 28.6.l993 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil M.Kaban Ş.Erol Y.Turan S.Erkan

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15