T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi

                   Y A R G I T A Y    İ L A M I

Esas No            : l993/2020
Karar No           : l993/3l09
Tebliğname No : 9/l2429

            213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefetten sanık Veysel Seraciddin Mengüç’ün yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair MERSİN 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 27.l0.l992 gün ve l002/869 esas, l992/702 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

            l0.3.l992 günlü celsedeki kimlik tesbitine ilişkin bilgilerden boşta gezdiği anlaşılan sanığın, dosyada mübrez Liman Vergi Dairesi Müdürlüğünün 22.7.l992 gün ve ll007 sayılı yazıları ile, ödeme kaydedici cihaz kullanma mükellefiyetine esas işini 30.4.l99l tarihinde terk ettiği saptanmasına göre; 3 Nisan l992 gün ve 2ll9l sayılı Resmi Gazete’de yayamlanarak yürürlüğe giren 3787 sayılı Kanunun ll. maddesinde yeralan şartlı aftan yararlanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü tesisi,

            Kanuna aykırı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 25.6.l993 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan            Üye         Üye         Üye         Üye
D.Tavil          K.Güven          M.Kaban          M.Mıhçak      S.Erkan


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15