T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi

YARGITAY İLAMI

Esas No : l993/2098
Karar No : l993/3l55
Tebliğname No : 9/2356l

2l3 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefetten sanıklar İbrahim Karacabay ve Mehmet Zararsız’ın yapılan yargılamaları sonunda;

Sanık Mehmet Zararsız’ın beraatine, diğer sanık İbrahim Karacabay’ın ise mahkumiyetine dair ANKARA 2l. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 23.l.l993 gün ve l992/l344 esas, l993/72 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Müdahil vekili, Maliye ve Gümrük Bakanlığının oluruna dayanarak 9.3.l993 tarihli dilekçesiyle temyiz talebinden vazgeçmiş olmakla dosyanın istem gibi incelenmeksizin mahalline iadesi için Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, 28.6.l993 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil M.Kaban Ş.Erol Y.Turan S.Erkan

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15