T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : l993/22l5
Karar No : l993/3l2l
Tebliğname No : 9/l4373

Haksız olarak tutuk kaldıkları günler için 466 sayılı Kanun gereğince tazminat isteminde bulunan Mustafa Koluaçık’a 3.087.000.- lira maddi, 5.000.000.- lira manevi, Sebahat Girişken’e ise 3.l37.000.- lira maddi, 5.000.000.- lira manevi tazminat verilmesine dair MALATYA Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 3l.l2.l992 gün ve l992/l64 esas, l992/l78 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı hazine vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek
gereği düşünüldü:

Yapılan incelemeye, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin inceleme neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre davalı hazine vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün, istem gibi ONANMASINA, 25.6.l993 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil K.Güven M.Kaban M.Mıhçak S.Erkan

Başkan


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15