T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : l992/11075
Karar No : l992/11330
Tebliğname No : 9/73646

Atatürk’ün hatırasına hakaret etmek suretiyle 5816  sayılı Kanuna muhalefetten sanık Rüştü özdemir’in yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair AFYON Asliye Ceza Mahkemesinden verilen l7.7.l992 gün ve l990/7l6 esas,l992/674 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık ve vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak :

l- Atatürk’ün hatırasına hakaret veya sövme, Atütürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya Atatürk’ün kabrini tahrip etme, kırma, bozma veya kirletme suçlarında uygulama yeri bulunmayan TCK. nun 251. maddesiyle cezadan artırma yapılmak suretiyle sanığa fazla ceza tayini,

2- Sanığın geçmiş halindeki olumsuzluk ile suç işleme eğiliminde aleyhe değerlendirilen hususlar 7.6.l976 gün ve 4/3 sayılı Tevhidi İçtihat Kararı ve Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerine uygun bir şekilde açıklanmadan, kanundaki deyimin tekrarı ile yetinilerek 647 sayılı Kanunun 6. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Kanuna aykırı, sanık ve vekillerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA,28.12.l992 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil N.Ok Ş.Erol Y.Turan S.Erkan

(T.C.Y.’nın 251. maddesi sanıklara karşı işlenen suçlarda uygulanır.)


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15