T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : l993/2290
Karar No : l993/3l03
Tebliğname No : 9/l6l76

Hizmet sebebi ile emniyeti suiistimalden sanık Ramazan Meydan’ın yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair AYDIN Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 2l.l2.l992 gün ve l992/929 esas, l992/l056 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Müdahile ait şirkette satış elemanı olarak çalışan sanığın satışını yaptığı bir kısım mal bedelini iade etmeyerek, mal edindiği iddia, ikrar ve tüm dosya kapsamından anlaşılmakla tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün, isteme aykırı olarak ONANMASINA, 25.6.l993 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil K.Güven M.Kaban M.Mıhçak S.Erkan

Karşılaştırıldı
Yazı İşl.Müdürü

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15