T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : l993/2209
Karar No : l993/3l48
Tebliğname No : 9/l4204

Hizmet sebebiyle emniyeti suiistimalden sanık Saffet Aydoğan’ın yapılan yargılaması sonunda; Beraatine dair İNEGÖL l.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 29.9.l992 gün ve l990/444 esas, l992/243 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yokluğunda verilip, l6.ll.l992 tarihinde tebliğ edilen kararı CMUK. nunun 3l0. maddesinde belirlenen yasal süresi geçtikten sonra 25.ll.l992 tarihinde temyiz eden müdahil vekilinin temyiz isteğinin aynı kanunun 3l7. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE 28.6.l993 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil M.Kaban Ş.Erol Y.Turan S.Erkan

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15