T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi

YARGITAY İLAMI

Esas No : 1993/2441
Karar No : 1993/3182
Tebliğname No : 9/17166

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu orman yangınına sebebiyet vermekten sanık Musa Yılmaz’ın yapılan yargılaması sonunda;
Mahkumiyetine dair VİZE Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.12.1992 gün ve 1990/112 esas, 1992/114 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık ve müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
Hükümde hürriyeti bağlayıcı cezanın beher gün için ne miktar üzerinden para cezasına çevrildiğinin gösterilmemesi günlüğü 5 bin liradan para cezasına çevrildiği anlaşılmakla bozma nedeni sayılmamıştır.
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak:
1-Taksirle işlenen suçta yalnızca suçun işleniş biçimine dayanılarak TCK. nunun 3679 sayılı Kanunla değişik 29. maddesi hükmüne göre yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeden cezanın asgari
haddin çok üzerinde tayini,
2-Nisbi harç tayininde 100.- lira kesirinin hesaba katılması,
Kanuna aykırı, sanık ve müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden dolayı kısmen istem gibi BOZULMASINA, 29.6.1993 gününde oybirliği ile
karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil M.Kaban Ş.Erol Y.Turan S.Erkan


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15