Yargıtay

17. Hukuk Dairesi

2014/5424 E.

2015/12803 K.

“………… Davacı vekili, müvekkilinin yolcusu olduğu davalı sigorta şirketine Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile sigortalı otobüsün tek taraflı trafik kazası sonucunda müvekkilinin %100 oranında iş gücü kaybına uğradığını açıklayıp 200.000,00 TL iş göremezlik tazminatı ile 200.000,00 TL bakım giderinin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

… Davacı vekili, müvekkilinin davalıya Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile sigortalı otobüste yolcu iken gerçekleşen kazada %100 oranında malul kaldığını açıklamış 200.000,00 TL iş göremezlik zararı ile 200.000,00 TL bakıcı gideri talebinde bulunmuştur. Mahkemece davacıda oluşan zarar yönünden aldırılan bilirkişi raporunda davacı için gerekli bakıcı giderinin 251.509,28 TL olduğu hesaplanmış mahkemece bu tutar üzerinden BK.’nın 43. ve 44. 2015/12803 maddesi uyarınca %50 oranında hakkaniyet indirimi yapılarak 125.754,64 TL’ye hükmedilmiştir. Davalının sigortalısının sürücüsü tarafından gerçekleştirilen eylem ile davacının cismani bütünlüğü zarara uğramış, vücut fonksiyon kaybı gerçekleşmiştir. Davalıya sigortalı araç sürücüsünün zararlandırıcı eylemi ile davacıya ve aile birliğine bakıcı zararı külfeti yüklenmiştir. Davalı, zararı gidermekle yükümlü olup, olayda BK.’nun 43. maddesi gereğince hakkaniyet indirimi şartları yoktur. Bu nedenle yapılan indirim usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kararın bu yönüyle bozulması gerekmiştir.


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15