Yargıtay

21. Hukuk Dairesi

2016/3264 E. ,

2016/15220 K.

“Davalı … Nakliyat …Ltd. Şti’nin narenciye paketleme fabrikasının dış cephe kaplama işini … Ltd Şirketleri ortaklığına verdiği, bu ortaklığın da işi davalı …’a verdiği, davacıların murisi sigortalı Fethi Turan’ın …’ın işçisi olarak çalışırken cephe kaplama işinde kullanılacak lama demirini elektrik teline temas ettirmesi neticesinde vefat ettiği anlaşılmıştır. Bu açıklamalara göre somut olay değerlendirildiğinde; davalı … Nakliyat Şirketinin kendisine ait bina kaplama işini için ücreti mukabilinde davalı adi ortaklığa tevdi ettiği, böylelikle Kazalı ile davalı … Şirketi arasında günün belirlenen bir saatinde iş başı yapılıp belirlenen zamanda işin bırakılacağı bu mesai karşılığında günlük ücret ödeneceği yönünde bir anlaşma olmaması, belirli bir süre çalışmanın değil, bir sonucun meydana getirilerek, bağımsız bir varlığı değiştirmeye, işlemeye veya biçimlendirmeye yönelik edimin amaçlanmış olması, hizmet akdinin yukarıda tanımlanan ayırt edici ve belirleyici özelliklerinin somut iş görme ilişkisinde bulunmaması karşısında, kazalı ile davalılardan K. şirketi arasındaki hukuki ilişkinin hizmet akdi veya alt işveren – üst işveren ilişkisi değil, istisna akdi niteliğinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu açıklamalar karşısında, mahkemece bilirkişi heyetinden alınan 30.10.2011 ve 24.04.2012 tarihli raporlarda belirtildiği şekilde davalı … Nakliyat şirketine kusur isnadı yerinde değildir. Yapılacak iş davalı … Nakliyat şirketinin istisna aktiyle anahtar teslim olarak işi yükleniciye vermiş olması nedeniyle, tazminattan sorumlu tutulmayarak bu davalı yönünden davanın reddine karar vermekten ibarettir.”

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15