YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

Tarih : 11.05.2005

Esas No : 2005/5176

Karar No : 2005/7755

  

4721 – TÜRK MEDENİ KANUNU 285 / 286 / 303.3 / 285 / 286 / 303

4721 – TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ 285 / 286 / 303.3 / 285 / 286 / 303

 ÖZET : EVLİLİK DEVAM EDERKEN VEYA EVLİLİĞİN SONA ERMESİNDEN BAŞLAYARAK ÜÇYÜZ GÜN İÇERİSİNDE DOĞAN ÇOCUĞUN BABASI KOCADIR. NÜFUSTA BABA OLARAK GÖRÜLENİN BABALIĞI REDDEDİLMEDEN BAŞKASININ BABALIĞINA KARAR VERİLEMEZ. DAVALININ DAVAYI KABUL ETMESİ SONUÇ DOĞURMAZ.

 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 KARAR : Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içerisinde doğan çocuğun babası kocadır. ( MK. md. 285 ) Koca soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Çocukta bu dava hakkına sahiptir. ( MK. md. 286, 303/3 )

 Erhan ile Fadime 12.08.1981’de evlenmiş 13.04.1988’de boşanmışlardır. Küçük Tarık 20.06.1988’de, üçyüz günlük süre zarfında dünyaya gelmiştir. Nüfusta baba olarak görülen Erhan’ın babalığı reddedilmeden Hüseyin’in babalığına karar verilemez. Erhan’ın davayı kabul etmesi sonuç doğurmaz. Davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

 SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15