(4. HD 11.6.1968, 1456/4956:

Bir mahkeme kararı ile varlığı tespit edilen alacak icra yoluyla alındıktan sonra, hüküm Yargıtayca bozulmuş ve bozmaya uyularak verilen ret kararı kesinleşmiş, böylece icraya konulan ilâm ile alınan para gereksiz olarak davalının mal varlığına geçmiş duruma girmiştir. Şu durumda, K m.40 gereğince, ayrıca bir hükme yer kalmaksızın icranın eski durumuna getirilmesi (iadesi) gerekir. cra memuru, ilâmı icraya koyan alacaklıya ödediği parayı, borçlunun dileği üzerine geri alır. Şu halde borçlunun anılan yasa hükmünden yararlanması mümkün iken (alacaklıya karşı) dava açması afakî iyi niyet kurallarına aykırıdır.

Böyle bir davranış karşı tarafı (alacaklıyı) gereksiz giderlere sokması bakımından benimsenemez.

Bu itibarla, mahkemece anılan ilkeler gözetilerek davanın reddi gerekir.

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15