Yargıtay e k

11. Hukuk Dairesi 18.3.1982, 619/1108

“(…) alacagı rehinle güvence altına alınmasına karsın, davacı bankanın, kollektif sirket ortagı davalıyla arasındaki hukuken geçerli nitelikteki kefalet sözlesmesine yasal herhangi bir engelin bulunmadıgını kabul etmek gerekir. Ne var ki, davacı banka anılan hakkını kullanırken MK.nun 2. maddesinde öngörülen biçimde, dürüstlük kurallarına uymak durumundadır. Sırf başkasını zararlandırma amacıyla anılan

hakkın kötüye kullanılması yasaca korunamaz. Her ne kadar davacı bankanın, davalı hakkında da kredi sözlesmesindeki kefalete dayalı olarak takip yapabilme olanagı varsa da; ipotekli takipte, o takip borçlusunca borç tümüyle kabul edilip, taksitle ödeme yükümünden bulunulmus, taksitlerin bir bölümü ödenmis ve ipotek degerinin borcun tümünü rahatlıkla karsılar durumda iken; sırf K.nun 67. maddesinde öngörülen süre ve inkar tazminatını kaçırmama amacıyla takibe girisilmesi MK.nun 2/2. maddesinde öngörülen kurala aykırıdır. Davacı bankanın dava konusu takipte bir hukuki yararının varlıgından söz edilemez.(11. HD 18.3.1982, 619/1108).


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15