17. Hukuk Dairesi

2014/14192 E.,

2016/11616 K.

Dava; davacı murisinin ölümü nedeni ile 6098 sayılı TBK.’nun 53. maddesi gereğince destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

BK.’nun 45/2. maddesi gereği, ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir. Yasa metninden de anlaşılacağı gibi destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Yoksun kalınan gerçek destek miktarının tespit edilebilmesi için öncelikle desteğin sağlığında elde ettiği net gelirin doğru saptanması icap eder. Davacı vekili, desteğin ölmeden önce trafik kazasına karışan … plaka sayılı aracı ile…Söförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı olarak servis işi, tarım ve hayvan yetiştiriciliği işi ile iştigal ettiğini, ortalama aylık kazancının 2.000,00-TL üzerinde olduğunu iddia etmiştir.

Mahkemece alınan aktüer bilirkişi raporunda müteveffanın (destek) geliri hesaplanırken, müteveffanın bizzat yaptığı anlaşılan “servis taşımacılığı” işinden elde ettiği aylık kazancının …n Şoförler ve Otomobilciler Odasının yazısına göre 2.500 TL olduğu kabul edilmiş ve asgari ücretin (4) katı tutarındaki miktar üzerinden tazminat hesabı yapılmış, bu bilirkişi raporu da hükme esas alınmıştır. Buna göre, yapılan işten sağlanan bir gelirin bulunması halinde bu gelirin elde edilmesinde yapılan işin özelliği, desteğin tecrübesi gözetilerek bedensel ve yönetsel katkısı belirlenip, desteğin yerine başkasının çalıştırılması olanağı göz önüne alınarak ona yapılacak ya da yapılması gereken ücret esas alınarak bu miktar üzerinden destek zararının hesaplanması gereklidir. Bu bakımdan böyle bir davada gerçek zararın belirlenmesi için, desteğin gelirinin daha net kriterle ortaya konulması gerekmekte olup, açıklanan hususlar göz önüne alınarak desteğin çalıştırdığı servisin davacı mirasçılara intikal edebilir olduğu, mirasçılarının da bundan gelir elde edebileceği ve desteğin kişisel katkısı değerlendirilerek hakkaniyete uygun muhtemel bir gelirin belirlenmesi ile aktüer bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde desteğin servis taşımacılığı işinden elde ettiği aylık gelir dikkate alınarak hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.”


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15