Bilirkişi raporuna itiraz; bilirkişi raporu sağlam gerekçelerinizi sıralamak kaydı ile süresi içinde itiraz edebilirsiniz. Bu itirazının ilgili mahkemesinde değerlendirilerek ya başka bir heyete yeni bir bilirkişi raporu aldırılmaya veya ek bilirkişi raporu aldırılmasına sebep olur. Yapılan itiraz süresinde olması gerektiği gibi içerik olarak da heyeti veya hakim/savcıyı ikna eden sağlam hukuki ve teknik temellere dayanmalıdır. Aksi takdirde yapılan itiraz sadece vakit kazanmaya yönelik kötü niyetli bir itiraz olarak değerlendirilir.

İtiraz bazen rapordaki eksiklikler, bazen önceki raporlar arasındaki çelişkiye, bazen bilimsel ve hukuki gerçeklere aykırı düzenlenmeye, bazen bilirkişinin sıfatından veya kullandığı teknik ve aletlere olan itirazlardan kaynaklı olarak yapılabilir. Yine bilirkişi raporlarına haricen taraflar veya vekilleri vasıtasıyla aldırılan bilimsel mütalaa veya uzman görüşüne bağlı olarak da itiraz edilebilir ki bu durumda elde edilen temel dayanakları sağlam bir uzman görüşü veya bilimsel mütalaa çoğu zaman davanın tüm seyrini değiştirebilir.

HMK Madde 281

(1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler.

(2) Mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden, yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği gibi, tayin edeceği duruşmada, sözlü olarak açıklamalarda bulunmasını da kendiliğinden isteyebilir.

(3) Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabilir.

CMK Madde 67

……………..

(5) Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye süre verilir. Bu kişilerin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir.

………


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bilirkişi raporuna sağlam gerekçelerinizi sıralamak kaydı ile süresi içinde itiraz edebilirsiniz. Bu itirazının ilgili mahkemesinde değerlendirilerek ya başka bir heyete yeni bir bilirkişi raporu aldırılmaya veya ek bilirkişi raporu aldırılmasına sebep olur. Yapılan itiraz süresinde olması gerektiği gibi içerik olarak da heyeti veya hakim/savcıyı ikna eden sağlam hukuki ve teknik temellere dayanmalıdır. Aksi takdirde yapılan itiraz sadece vakit kazanmaya yönelik kötü niyetli bir itiraz olarak değerlendirilir.

İtiraz bazen rapordaki eksiklikler, bazen önceki raporlar arasındaki çelişkiye, bazen bilimsel ve hukuki gerçeklere aykırı düzenlenmeye, bazen bilirkişinin sıfatından veya kullandığı teknik ve aletlere olan itirazlardan kaynaklı olarak yapılabilir. Yine bilirkişi raporlarına haricen taraflar veya vekilleri vasıtasıyla aldırılan bilimsel mütalaa veya uzman görüşüne bağlı olarak da itiraz edilebilir ki bu durumda elde edilen temel dayanakları sağlam bir uzman görüşü veya bilimsel mütalaa çoğu zaman davanın tüm seyrini değiştirebilir.


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15