Kurumun kanaatini ispat için bilgi belge sunmaması halinde kurum değerlendirmesinin geçersiz kalacağına dair emsal kararlar

 

20. İdare Mahkemesi 28.11.2018 tarihli ve E:2018/466 K:2018/1253 sayılı kararı ile “… davalı idarece, davacının FETÖ/PDY ile bağını ortaya koyan başka bir bilgi ve belgenin dosyaya sunulmadığı, dosyada mevcutlu belgelerin davacının FETÖ/PDY ile yoğun bağ içerisine girdiğine kanaat getirilmemesi açısından eksik ve yetersiz olduğu da anlaşılmaktadır…” yazmakta ve kurum kanaatini ispat edemediği için iade kararı vermiştir.

———————0———————-

20. İdare Mahkemesi 21.02.2019 K:2019/772 sayılı kararında ise “…Silahlı örgüte üye olmak; örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Suçun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Dosya kapsamına göre tüm aşamalarda suçlamayı kabul etmeyen sanığın örgütle organik bağ içine girip sürekli şekilde çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylemlerde bulunarak Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçunu işlediğine dair savunmasının aksine her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı…” belirtilmiş ve iade kararı verilmiştir.

———————0———————-

20. İdare Mahkemesi 16.07.2019 tarih ve E:2018/3110 K:2019/3989 sayılı kararında “…davacı hakkında terör örgütüyle irtibatı veya iltisakı olduğuna dair davalı idarece başkaca bir sebep ortaya konulamadığı anlaşıldığından, ..dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.” kararı ile, delilini ortaya koyamayan kurum görüşünü geçersiz saymış ve iade kararı vermiştir.

———————0———————-

20. İdare Mahkemesinin 08.05.2019 tarihli bir başka kararında ise “…dava konusu işlemde tanık beyanları ve istihbari çalışmalardan bahsedilmiş ise de, dosyaya herhangi bir tanık ifadesi tutanağı veya istihbari bir done içerir bilgi ve belgenin sunulmadığı görüldüğünden, bu kapsamdaki isnatların da dayanaksız olduğu tespit edilmiştir.” ile iade kararı vermiştir.

———————0———————-

 

22. İdare Mahkemesi 31.10.2019 tarih ve E:2018/1642 K:2019/3295 sayılı kararında “Bu durumda yapılan ara karara rağmen davalı idarece; davacının FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibat ve/veya iltisakı olduğuna dair başkaca bir bilgi ve belgenin de dosyaya sunulmadığı anlaşıldığından, davacının kamu görevine iade edilmesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine dair işlemde hukuki isabet görülmemiştir.” yazarak kurum kanaati ispat edilmediği için iade kararı vermiştir.


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15