Somut delillerle ispatlanmamış tanık beyanlarının İdari Yargıda Delil olarak değerlendirilemeyeceği hususunda emsal Kararlar

 

19. İdare Mahkemesi 13.11.2019 tarihli ve E:2018/7900 K:2019/3317 sayılı kararında “…Komisyon kararına dayanak alınan İdari Soruşturma Raporu ve Ceza Mahkemesinde dinlenilen tanık beyanlarının 2012 yılı öncesine ait beyanlar olduğu…” gerekçesini özellikle belirterek iade kararı verilmiştir.

                             —————-0——————

20. İdare Mahkemesi 28.11.2018 tarih ve E:2018/466 K:2018/1253 sayılı kararında “…bilgisine başvurulan gizli tanık ..ifadesinde “Davacı x şahıs’ın FETÖ/PDY toplantılarına katıldığı ve örgüte himmet adı altında para veren kişilerden olduğu” hususunu beyan ettiği, söz konusu beyanın zamansal ve mekansal bir anlatımdan uzak olduğu sonucuna ulaşılmıştır…” yazmaktadır, zaman ve mekan olarak ispat edilemeyen tanık beyanları geçersiz olduğundan iade kararı verilmiştir.

—————-0——————

20. İdare Mahkemesi 21.02.2019 tarihli ve K:2019/772 sayılı kararında ise “…Sanıkta ele geçen dijital materyallere ilişkin raporda da sanığın örgüt ile üyesi olduğu konusunda bir delil elde edilmediği, dolayısı ile sanığın örgüt içerisinde çeşitlilik ve süreklilik arz eden bir eyleminin tespit edilemediği, sanığın örgütün hiyerarşik yapısı içerisine girdiğine, örgüt ile arasında üyelik için gerekli bulunan organik bağın kurulduğuna, örgütün kuruluşu, kurucuları, lideri, amacı, stratejileri ve eylemleri ile irtibatlı olduğuna tanık ..’nin soyut ve mahkumiyete yeterli olmayan beyanı dışında her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilememiştir…” ifadesi ile tanık beyanının somut deliller ile ispatı yapılmadığından iade kararı verilmiştir.

—————-0——————

20. İdare Mahkemesinin 08.05.2019 tarihli bir başka kararında ise “…tanık ifadelerinin görgü ve bilgiye dayalı olmayan nitelikte davacının soyisminden veya duyumlardan yola çıkılarak oluşturulan varsayımlara ilişkin olduğu görülmüştür.” gerekçesi ile iade kararı verilmiştir.

—————-0——————

20.İdare Mahkemesi 16.07.2019 tarihli ve E:2018/3110 K:2019/3989 sayılı kararında ise “…kod adlı gizli tanığın “davacının amcası ..’nin kendisine referans olduğu ve ..’nin FETÖ/PDY ile bağının bulunduğu” yönünde beyanda bulunmasına karşın, ancak ..’nin davacının amcası olmadığı, tanık beyanının soyut nitelikte ve mesnetsiz olduğu” tespiti yapılacak iade kararı verilmiştir. Kurum tanık beyanlarını olduğu gibi kabul edemez, ispat ile doğruluğunun tespitini yapmak zorundadır


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15