T.C.

YARGITAY 

16. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

YARGITAY İLAMI

Esas No                : 2017/2268

Karar No              : 2017/5655

TebliğnameNo : 16 – 2017/27467

İNCELENEN KARARIN:

Mahkemesi : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi

Tarihi            : 29.03.2017

Numarası     : 2017/482 -2017/488

Sanık             : Melek YEŞİLKAYA

Suç                : Silahlı terör örgütüne üye olma

Suç Tarihi     : 04.10.2016

Hüküm         : TCK’nın 314/2, 62, 53, 58/9. 63, 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca mahkumiyet kararma yönelik istinaf başvurusunun esastan reddi r

Temyiz eden : Sanık müdafii

Tebliğnamedeki düşünce: Onama

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1-) Dairemizin 2017/1809 Esas 2017/5155 Karar sayılı kararında silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin yapılan açıklamalar ışığında; sanığın, örgüte müzahir olması nedeniyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Özel Yavuz Selim Gonca Anaokuluna çocuğunu göndermesinin örgütsel faaliyet kapsamında kabul edilemeyeceği gözetilerek.

Dairemizin 19.09.2017 tarih ve 2017/1798 Esas 2017/5219 Karar sayılı kararında da belirtildiği üzere; sanığın ByLock kullanıcısı olduğuna dair delilin, suçun sübutu açısından belirleyici olması karşısında, örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak, kesin kanaata ulaştıracak teknik verilerle tespit edilmesi halinde sanığın Örgütle bağlantısını gösteren bir delil olarak kabul edilmesi mümkündür.

Sanığın, ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmemesi karşısında; hüküm verildikten sonra Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 02.08.2017 tarihli yazısı ekinde dosyaya gönderilen Tespit ve Değerlendirme Tutanağı ile 441593 ID numarası ile melek 1741 kullanıcı adlı hesaptan yapılan görüşmelere ait içeriklerin CMK’nın 217/1. maddesi gereğince duruşmada okunup ayrıntılı savunmasının tespit edilmesi, sanığın üzerine kayıtlı olan ve kendisinin kullandığını belirttiği 0 505 570 33 03 nolu hat ile ByLock uygulamasına ait İP adreslerine (46.166.160.137, 46.166.164.176, 46.166.164.177, 46.166.164.178, 46.166.164.179, 46.166.164.180, 46.166.164.181, 46.166.164.182, 46.166.164.183) kaç defa bağlanıldığının Bilgi Teknolojileri İletişim Kurunmundan sorulması; söz konusu cep telefonunun baz istasyonlarını gösterir HTS kaydı getirtilip karşılaştırılması ve ayrıca sanığın cep telefonundan yaptığı görüşmelere ilişkin analiz raporu ile dijital materyallerinin incelenmesine dair soruşturma aşamasında yapılan işlemlerin sonucu beklenerek tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirilmesi; anılan hususların beklenmeme nedenlerinin karar yerinde gösterilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

2-)Kabul ve uygulamaya göre de;

a-)Silahlı terör örgütüne üye olma suçu temadi eden suçlardan olup yakalanma ile temadi kesileceğinden gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “04.10.2016 ve öncesi” olarak yazılmaması,

b-)Adli emanetin 2016/2341 sırasında kayıtlı eşyalar hakkında karar verilmemiş olması,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 11.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15