Balistik İnceleme

Balistik İnceleme kelime anlamı mermilerin itme kuvvetini, uçuşunu ve çarpma etkisini inceleyen bilim dalıdır. Balistikte silah ile birlikle mermi çekirdeğinin, mermi çekirdeği parçalarının veya saçma tanelerinin incelenmesi esas alınır.
Balistik beş bölümde incelenir;
İç (Ara) Balistik: Mermi çekirdeklerinin namludaki hareketlerini inceler.
Dış Balistik: Mermi çekirdeklerinin namlu ile hedef arasındaki hareketlerini inceler.
Ara Balistik: İç balistikten dış balistiğe geçiş sırasında namlu ağzı bölgesinde meydana gelen olayları inceler.​
Etki (Hedef) Balistik: Mermi çekirdeğinin hedef üzerindeki çarpma etkisini inceler. 
Yara balistiği: Mermi çekirdeğinin, mermi çekirdeği parçalarının veya saçma tanelerinin canlı dokuları üzerinde ve bu dokuların içerisinde meydana getirdikleri; fiziksel ve biyokimyasal olayları, anatomik ve fizyo-patolojik değişiklikleri hem mermi çekirdeği hem de hedef doku açısından inceler.

Yiv ateşli silahlarda merminin yolunda seyrederken dönme hareketi kazanmasını sağlayan namlu içine açılmış birbirine paralel kabarıklıklardan oluşan ve namlu içine spiral görüntü kazandıran kabartı ve oyuklardır. Merminin dengesini ve hızını artırarak menzil, tahribat ve hedefi vurma etkilerini artırır. Namlu içindeki oyuklara “yiv”, çıkıntılara ise “set” denir. Bu tür namluya sahip tüfeklere ise “Yivli tüfek” denir. Günümüz piyade tüfeklerinin tamamına yakını ve tabancaların tamamı yivli silah kategorisinde yer alırlar. Top gibi ağır silahlar yivli veya yivsiz olarak üretilebilseler de uzun menzilli toplar daima yivli namluya sahiptirler.

Uzmanlık alanına giren konularla ilgili, adlî soruşturma ve kovuşturmalarda;  gönderilen bulguların bilimsel usullerle inceleme ve değerlendirmesini yaparak rapor tanzim edilmektedir.

Yapılan İncelemeler

  • Kovan ve mermi çekirdeği incelemesi,
  • Ateşli silah ve fişek incelemesi,
  • Ateşsiz silah incelemesi,
  • Av fişeği kartuşu incelemesi,
  • Tetik çekim kuvveti ölçümü,
  • Mermi çekirdeği ilk hız ölçümü,
  • BALİSTİKA (Kovan ve mermi çekirdeği arşivi),
  • Antika silah incelemesi yapılmaktadır.