Hukuka aykırı elde edildiği ileri sürülen ses kayıtları

Yazar: Yönetim

Hukuka aykırı elde edildiği ileri sürülen ses kayıtları T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/4-1183 K. 2014/960 T. 26.11.2014 * Hukuka aykırı olarak elde edildiği ileri sürülen Ses kayıtları (Manevi Tazminat İstemi – Usulsüz Olarak Elde Edilen Bir Delil Somut Olayın Özelliğine Göre Değerlendirilebilirse de Usulsüz Olarak Yaratılan Bir Delilin Hiçbir Şekilde Delil Olarak Kabulünün Olanaklı…

Emsal Kararlar

Yazar: Yönetim

Emsal Kararlar, 20190417 Garson Emsal Karar 20190912 2308 Ret – Hapis ByLock Banka Cihan 20190920 1429 İADE – Beraat KurumDeğerlendirmesi 20190920 4431 Ret – Banka Sendika Cihan KimseYokMu 20190930 724 Ret – Banka Sendika Dernek DersaneÖdemesi 20191001 1746 Ret – BeraatB Cihan KimseYokMu Okul 20191008 1912 Ret – Hapis ByLock Garson 20191018 900 Ret –…

765 sylı. TCK ile Ceza Hükümlerini muhtevi Kanunlarda yazılı para cezalarının hesabı

Yazar: Yönetim

Türk Ceza Kanunu ile Ceza Hükümlerini muhtevi Kanunlarda yazılı para cezalarının hesabında I- 3l.l2.l987 tarihinden önce yürürlüğe giren kanunlarda yazılı para cezasını öngören suçlarda :       A- Suçun l4.l2.l988 tarihinden önce işlenmesi halinde :       l- Suça tekabül eden maddede yazılı para cezası,       2- 5435 sayılı Kanunun 2. maddesini değiştiren 2248 ve 2790 sayılı Kanunların tatbik…

Trafik kazalarında aracın değer kaybı

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 2016/11702E – 2019/6170K 15.5.2019 DAVA : Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan yargılaması sonucunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, davalı … adına kayıtlı, davalı … idaresindeki aracın davacıya ait araca çarpması…

FAHİŞ BİLİRKİŞİ ÜCRETİNDEN SORUMLULUK

Yazar: Yönetim

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2017/15-249 KARAR NO : 2018/252 DAVA: ESER SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA AYIPLI İFA NEDENİYLE ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ, DELİL TESPİTİ VE NOTER MASRAFLARININ DAVALIDAN TAHSİLİ UYUŞMAZLIK: YAZILIMIN AYIPLI OLUP OLMADIĞI NOKTASINDA İSPAT YÜKÜ KENDİSİNDE OLAN DAVACI TARAFINDAN MAHKEMECE YATIRILMASI İSTENEN MASRAFIN, BİLİRKİŞİ ÜCRETİ Mİ YOKSA YARGILAMA SIRASINDA YAPILAN DİĞER GİDERLER…

Azlin Haklılık Sebepleri, Avukatlık Ücreti

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. : 2017/16879 Karar No. : 2015/15258 Karar Tarihi : 13/05/2015 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, avukat olduğunu, davalı Yöneticilik ile 28.02.2010…

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/4-1374 KARAR NO: 2018/1780 KARAR TARİHİ: 27.11.2018 SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ–EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMI SIRASINDA DAVA DIŞI EŞ İLE EVLİ OLDUĞUNU BİLEREK BİRLİKTE OLMA–KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT 6098/m.49,58 4721/m.174,185 ÖZET : Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, evlilik birliği devam ederken, davacı-…

MARKA HAKKINA TECAVÜZ, AYIRT EDİCİ UNSUR

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/11-2498 KARAR NO: 2018/1316 KARAR TARİHİ: 4.7.2018 MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT İLE TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN– TİCARET ALANINDA HERKES TARAFINDAN KULLANILAN ADLARIN MÜNHASIRAN VEYA ESAS UNSUR OLARAK MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEMESİ–AYIRT EDİCİ UNSUR 556 sayılı KHK/m. 7, 8 ÖZET : Asıl dava, marka hakkına tecavüz…

İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN ALACAK

Yazar: Yönetim

ıntı Mesaj3 Ağu 2019 08:49 T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2015/ 22-3296 KARAR NO:2019/380 KARAR TARİHİ:28.03.2019 ÖZET “kesinleşen işe iade kararı sonrası” açılan kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, fark işe başlatmama tazminatı ve fark boşta geçen süre ücretinin tahsiline ilişkindir. Dava belirsiz alacak davası şeklinde açılmıştır. Davacının iş yerinden ayrıldığı 26.07.2010 tarihinden…

BOŞANMA, EŞİN TELEFONLARINA CEVAP VERMEME,

Yazar: Yönetim

ntıT.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2017/2719 KARAR NO:2019/341 KARAR TARİHİ: MAHKEMESİ: Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Konya 3. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 20.01.2015 tarih ve 2013/266 E., 2015/63 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 05.11.2015 tarih ve 2015/5246 E., 2015/20367 K. sayılı…

EMEKLİ MAAŞINA EL KONULMASI

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2016/9395 KARAR NO. 2019/6461 KARAR TARİHİ. 22.5.2019 ÖDENMEYEN TÜKETİCİ KREDİSİ NEDENİ İLE EMEKLİ MAAŞINA EL KONULMASI–KREDİ BORCUNUN TAHSİLİ İÇİN EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASI–SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER–AHDE VEFA İLKESİ 4721/m.2 ÖZET : Davacı, davalı Bankadan tüketici kredisi çektiğini, 5-6 taksit ödedikten sonra hastalanması sebebi ile taksitleri ödeyemez duruma geldiğini,taksitleri…

EMEKLİ MAAŞININ TAMAMEN BLOKE EDİLMESİ

Yazar: Yönetim

ıntı MesajT.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2017/2899 KARAR NO:2018/420 KARAR TARİHİ:07.03.2018 MAHKEMESİ:Tüketici Mahkemesi BANKADAN ÇEKİLEN KREDİ TAKSİTLERİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE, BANKACA İCRA TAKİBİNE GEÇİLMEDEN EMEKLİNİN MAAŞININ TAMAMINA BLOKE KONULARAK KREDİNİN KESİLMESİ. Taraflar arasındaki “muarazanın men’i ve istirdat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 4. Tüketici Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 21.10.2015 gün ve 2014/1744…

KAZANILMIŞ HAK

Yazar: Yönetim

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO.2019/451 KARAR NO.2019/928 KARAR TARİHİ.24.09.2019 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi KAZANILMIŞ HAKLAR HUKUK DEVLETİ KAVRAMININ TEMELİNİ OLUŞTURAN EN ÖNEMLİ UNSURLARDANDIR.Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Erzin Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen, 23.10.2012 tarihli ve 2011/177 E., 2012/153 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili…

Bylock, tespit değerlendirme tutanağı,

Yazar: Yönetim

  T.C. YARGITAY  16. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No                : 2017/2268 Karar No              : 2017/5655 TebliğnameNo : 16 – 2017/27467 İNCELENEN KARARIN: Mahkemesi : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Tarihi            : 29.03.2017 Numarası     : 2017/482 -2017/488 Sanık             : Melek YEŞİLKAYA Suç                : Silahlı terör örgütüne üye olma Suç Tarihi    …