Trafik kazalarında aracın değer kaybı

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ 2016/11702E – 2019/6170K 15.5.2019 DAVA : Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan yargılaması sonucunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, davalı … adına kayıtlı, davalı … idaresindeki aracın davacıya ait araca çarpması…

FAHİŞ BİLİRKİŞİ ÜCRETİNDEN SORUMLULUK

Yazar: Yönetim

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2017/15-249 KARAR NO : 2018/252 DAVA: ESER SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA AYIPLI İFA NEDENİYLE ÖDENEN İŞ BEDELİNİN İADESİ, DELİL TESPİTİ VE NOTER MASRAFLARININ DAVALIDAN TAHSİLİ UYUŞMAZLIK: YAZILIMIN AYIPLI OLUP OLMADIĞI NOKTASINDA İSPAT YÜKÜ KENDİSİNDE OLAN DAVACI TARAFINDAN MAHKEMECE YATIRILMASI İSTENEN MASRAFIN, BİLİRKİŞİ ÜCRETİ Mİ YOKSA YARGILAMA SIRASINDA YAPILAN DİĞER GİDERLER…

Azlin Haklılık Sebepleri, Avukatlık Ücreti

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. : 2017/16879 Karar No. : 2015/15258 Karar Tarihi : 13/05/2015 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, avukat olduğunu, davalı Yöneticilik ile 28.02.2010…

SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/4-1374 KARAR NO: 2018/1780 KARAR TARİHİ: 27.11.2018 SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ–EVLİLİK BİRLİĞİNİN DEVAMI SIRASINDA DAVA DIŞI EŞ İLE EVLİ OLDUĞUNU BİLEREK BİRLİKTE OLMA–KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT 6098/m.49,58 4721/m.174,185 ÖZET : Dava, haksız eylem nedeniyle kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Uyuşmazlık, evlilik birliği devam ederken, davacı-…

MARKA HAKKINA TECAVÜZ, AYIRT EDİCİ UNSUR

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2017/11-2498 KARAR NO: 2018/1316 KARAR TARİHİ: 4.7.2018 MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT İLE TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN– TİCARET ALANINDA HERKES TARAFINDAN KULLANILAN ADLARIN MÜNHASIRAN VEYA ESAS UNSUR OLARAK MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEMESİ–AYIRT EDİCİ UNSUR 556 sayılı KHK/m. 7, 8 ÖZET : Asıl dava, marka hakkına tecavüz…

İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN ALACAK

Yazar: Yönetim

ıntı Mesaj3 Ağu 2019 08:49 T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2015/ 22-3296 KARAR NO:2019/380 KARAR TARİHİ:28.03.2019 ÖZET “kesinleşen işe iade kararı sonrası” açılan kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, fark işe başlatmama tazminatı ve fark boşta geçen süre ücretinin tahsiline ilişkindir. Dava belirsiz alacak davası şeklinde açılmıştır. Davacının iş yerinden ayrıldığı 26.07.2010 tarihinden…

BOŞANMA, EŞİN TELEFONLARINA CEVAP VERMEME,

Yazar: Yönetim

ntıT.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2017/2719 KARAR NO:2019/341 KARAR TARİHİ: MAHKEMESİ: Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Konya 3. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 20.01.2015 tarih ve 2013/266 E., 2015/63 K. sayılı karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 05.11.2015 tarih ve 2015/5246 E., 2015/20367 K. sayılı…

EMEKLİ MAAŞINA EL KONULMASI

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ ESAS NO. 2016/9395 KARAR NO. 2019/6461 KARAR TARİHİ. 22.5.2019 ÖDENMEYEN TÜKETİCİ KREDİSİ NEDENİ İLE EMEKLİ MAAŞINA EL KONULMASI–KREDİ BORCUNUN TAHSİLİ İÇİN EMEKLİ MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASI–SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER–AHDE VEFA İLKESİ 4721/m.2 ÖZET : Davacı, davalı Bankadan tüketici kredisi çektiğini, 5-6 taksit ödedikten sonra hastalanması sebebi ile taksitleri ödeyemez duruma geldiğini,taksitleri…

EMEKLİ MAAŞININ TAMAMEN BLOKE EDİLMESİ

Yazar: Yönetim

ıntı MesajT.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO:2017/2899 KARAR NO:2018/420 KARAR TARİHİ:07.03.2018 MAHKEMESİ:Tüketici Mahkemesi BANKADAN ÇEKİLEN KREDİ TAKSİTLERİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE, BANKACA İCRA TAKİBİNE GEÇİLMEDEN EMEKLİNİN MAAŞININ TAMAMINA BLOKE KONULARAK KREDİNİN KESİLMESİ. Taraflar arasındaki “muarazanın men’i ve istirdat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 4. Tüketici Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 21.10.2015 gün ve 2014/1744…

KAZANILMIŞ HAK

Yazar: Yönetim

T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO.2019/451 KARAR NO.2019/928 KARAR TARİHİ.24.09.2019 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi KAZANILMIŞ HAKLAR HUKUK DEVLETİ KAVRAMININ TEMELİNİ OLUŞTURAN EN ÖNEMLİ UNSURLARDANDIR.Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Erzin Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen, 23.10.2012 tarihli ve 2011/177 E., 2012/153 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili…

BAZ İSTASYONLARI’na İLİŞKİN YARGITAY KARARI

Yazar: Yönetim

BAZ İSTASYONLARI’na İLİŞKİN YARGITAY KARARI  (Tam metin) Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas sayısı : 2003/16434  Karar sayısı : 2004/971  Daire karar tarihi : 29.01.2004  Mahkemesi : Ankara Asliye 9. Hukuk Hakimliği   Kararın tam metni: TC.YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas 2003/16434 Karar 2004/971 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : Ankara Asliye 9. Hukuk Hakimliği TARİHİ : 13.5.2003…

Ecrimisil tutarı nasıl hesaplanır? TÜİK-ÜFE­-TÜFE oranın değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması – T.C. DANIŞTAY  Onuncu Daire Esas No: 2016/5555 Karar No: 2017/1354

Yazar: Yönetim

Ecrimisil tutarı nasıl hesaplanır? Güncellenmesi aşamasında, TÜİK-ÜFE­-TÜFE oranın değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması T.C. DANIŞTAY  Onuncu Daire Esas No: 2016/5555 Karar No: 2017/1354 Danıştay Dergisi Yıl : 2017 Sayı : 146 Özeti: Ecrimisil bedelinin güncellenmesi aşamasında, TÜİK-ÜFE­-TÜFE oranın değil, yeniden değerleme oranının dikkate alınması hakkında. Temyiz Eden (Davah): İstanbul Defterdarlığı Karşı Taraf(Davacı) : … Yapı Malzemeleri inşaat…

Takibe Dayanak Kira Sözleşmesi, İİK 68 Anlamında Belge Sayılır mı? Hukuk Genel Kurulu 2014/1170 E., 2016/840 K.

Yazar: Yönetim

Takibe Dayanak Kira Sözleşmesi, İİK 68 Anlamında Belge Sayılır mı? Hukuk Genel Kurulu         2014/1170 E.  ,  2016/840 K. KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ YETKİLİ İCRA MAHKEMESİ İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 269/c İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 68 İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 62 İCRA VE İFLAS KANUNU…

İtiraz, yargı yerinin belirlenmesi-YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ 2016/4490 E., 2016/7079 K.,  16.6.2016 T.

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ 2016/4490 E. 2016/7079 K. 16.6.2016 T. DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasında Bolvadin Asliye Hukuk, Bolvadin Sulh Hukuk ve Bolvadin İcra Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Dava, kira sözleşmesine dair alacak sebebiyle itirazın iptali istemine ilişkindir. Bolvadin Asliye…

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE, KİRA SÖZLEŞMESİNDE MÜTESELSİL KEFALET- YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2018/9388 K. 2018/12781

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2018/9388 K. 2018/12781 T. 16.5.2018 * KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN TAKİBE İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE ( Kira Sözleşmesinde Uzayan Dönem İçin Kefilin Sorumlu Olduğu Süre ve Kefalet Miktarı Açıkça Kararlaştırılmadığında Yenilenen Döneme Ait Kira Parasından Kefilin Sorumlu Tutulamayacağı – Davalı Borçlu Makbuz ve Belgelerden Biri İle İtiraz Ettiği…