Bilgi Güvenliği

Yazar: Yönetim

 Bilgi Güvenliği Bilgi güvenliği, günümüzde şirketlerin itibar yönetimi açısından önemli bir husustur. Sadece çalışanlarımız ile değil müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız ile birlikte tanımlanan kurumumuzda bilgi güvenliğine yönelik güvenli ortamın yaratılması stratejik bir önem taşımaktadır. Tüm bunların da teknolojik çözümlerle birlikte sağlam bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ile mümkün olacağı bilinciyle “www.yargibilirkisi.com” firmasının bilgi…

2l3 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet

Yazar: Yönetim

T.C. Y A R G I T A Y 9. Ceza Dairesi YARGITAY İLAMI Esas No : l993/2436 Karar No : l993/3l63 Tebliğname No : 9/l6256 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefetten sanık İsmet Genç’in yapılan yargılaması sonunda; Kamu davasının 3787 sayılı Yasanın l0. maddesi uyarınca ortadan kaldırılmasına dair ÇARŞAMBA Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 2.6.l992…