Uzman görüşünün Hukuki Niteliği

Ceza Hukuku Alanında Bilimsel Mütalaa ve Uzman Görüşü Vermek Türk ceza uygulamasında uzman görüş/bilimsel mütalaa Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenmiş olup  m.67/6’ya göre; “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanuni temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından...

Devamını Oku

Özel Hukuk Alanında Bilimsel Mütalaa ve Uzman Görüşü Vermek

Uzman Görüşü HMK Madde 293 (1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez. HMK Madde 293 Gerekçesi Maddede yer alan düzenlemeyle, Anglo–Sakson kökenli bir kurum olan “taraf bilirkişisi” veya “uzman tanık” kurumu hüküm altın alınmıştır. Esasında bu kural, Ceza Muhakemesi Kanunundaki...

Devamını Oku

İdare Mahkemesi Bilirkişi Raporu

İdari Yargı Alanında Bilimsel Mütalaa ve Uzman Görüşü Vermek İdare Mahkemesi Bilirkişi Raporu, bilimsel mütalaa ve uzman görüşü düzenlenmemiş ise de IYUK 31. maddesinde idari yargılamada bazı hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup bunlar arasında bilirkişi, keşif uygulaması da yer almaktadır. Ekim 2011 de yürürlüğe girecek olan...

Devamını Oku

Kalem Görevi ve Teknik Destek

Kalem Görevi Kapsamında Her Türlü Teknik ve Lojistik Destek 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 35 ve 63. maddeleri kapsamında olan ve avukatlık mesleğine özgü faaliyet alanına girmemek ve yine 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa uyarınca kişisel veri depolaması  yapılmamak kaydı ile Türkiye Barolar Birliği Avukat Baro Levhasına kayıtlı olan avukatlara...

Devamını Oku

İngilizce Sözleşme Çevirisi – Fransızca Türkçe Hukuk Çevirisi

İngilizce Sözleşme Çevirisi ve Fransızca Türkçe Hukuk Çevirisi; Alanında etkin hukukçu ekibimizin etkin şekilde kullandığı İngilizce ve Fransızca dil bilgileri ile her türlü Ticari Sözleşmeleri İngilizce  ve Fransızca hazırladığımız gibi hazırlanmış hazır metinleri İngilizce ve Fransızca asıllarına sadık kalarak Türk Hukuk sistemindeki İngiliz ve Fransız hukuk terminolojisine uygun olarak Türkçe...

Devamını Oku