İdari Yargı Alanında Bilimsel Mütalaa ve Uzman Görüşü Vermek

İdare Mahkemesi Bilirkişi Raporu, bilimsel mütalaa ve uzman görüşü düzenlenmemiş ise de IYUK 31. maddesinde idari yargılamada bazı hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup bunlar arasında bilirkişi, keşif uygulaması da yer almaktadır.

Ekim 2011 de yürürlüğe girecek olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nunda bilirkişi incelemesi, keşif uygulaması ve uzman görüsü alınmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır.

 

Uzman Görüşü Nedir

Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.

Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz. (Mad.293)