Günümüzde özellikle kriminal olayların aydınlatılması açısından mobese ve kamera kayıtlarının büyük bir değer kazandığı aşikardır. Neredeyse her noktada bit kamera kaydı veya mobese kaydına rastlamaktayız. Çoğu zaman zayıf veya kör noktalarda olaylar cereyan etmekte, kamera kayıtlarını taşan veya başka kayıtlara yansıyan olaylar gündeme gelmektedir. Böylesi olaylarda kayıtların iyileştirilmesi, kaynak göstermek kaydı ile kronojik takvime uygun görüntü birleştirme yöntemi ile cereyan eden kriminal olayı çözmek mümkün olmuştur. Bu teknikte dikkat edilmesi gereken olay çıplak gözle görülmeyen karelerin yakalanmasıdır. Bunun için kaydın dondurulması, kareler halinde fotoğraflara çevrilmesi, ses, ışık, bulanıklık, yakınlaştırma gibi kayıt üzerinden yapılacak çalışmalar ile kriminal olayı aydınlatacak deliller elde edilmeye çalışılır.