Ölüm, yaralanma, hırsızlık vb. olayları kayda alan kamera kayıtlarının çıplak gözle izlenmesinde çoğu zaman detaylar gözden kaçırılır. Mahkemesince bilirkişiye tevdi edilen dosyalarda iş yoğunluğunun fazlalığı, ücret – külfet orantısının gözetilmemesi, tevdi edilen bilirkişinin yetkin olmaması gibi sebeplerle çoğu zaman delil olarak dosyasına konan ve kayıtlarda gömülü olan kareler gündeme getirilemez. Dolayısı ile asıl olayı çözecek olan delil dosyada çürümeye yüz tutar. Aşamalarda tartışılmayan delil her ne kadar dosyada varsa da delil olabilme imkanına sahip olamaz. Bu sebeplerden dolayı bu kayıtların detaylı incelenerek, görüntülerdeki eşkalin belirlenmesi, eşyanın nitelendirilmesi, olayda geçen süre ile kayıtta geçen sürenin uyum sağlayıp sağlamadı ve daha önemlisi kusur oranının belirlenmesi gerekmektedir. Ekibimizin tam da yaptığı iş budur.

Gizlilik sınırları içinde gerekli hassasiyet gösterilerek dava dosyanızda hakkın korunması için delillerin ortaya çıkarılmasında yanınızda yer alabiliriz.