T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi

YARGITAY İLAMI

Esas No : l993/2246
Karar No : l993/3l50
Tebliğname No : 9/l503l

Hizmet nedeni ile emniyeti suiistimalden sanık Abdulkadir Aygün’ün yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair YAHYALI Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 9.l2.l992 gün ve l992/63 esas, l992/
l55 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine, tetkik olunan dosya münderecatına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün, istem gibi ONANMASINA, 28.6.l993 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil M.Kaban Ş.Erol Y.Turan S.Erkan

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15