T.C.
Y A R G I T A Y
9. Ceza Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 1993/2020
Karar No : 1993/3109
Tebliğname No : 9/12429

213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefetten sanık Veysel Seraciddin Mengüç’ün yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair MERSİN 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 27.10.1992 gün ve
1002/869 esas, 1992/702 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

10.3.1992 günlü celsedeki kimlik tesbitine ilişkin bilgilerden boşta gezdiği anlaşılan sanığın, dosyada mübrez Liman Vergi Dairesi Müdürlüğünün 22.7.1992 gün ve 11007 sayılı yazıları ile, ödeme kaydedici cihaz kullanma mükellefiyetine esas işini 30.4.1991 tarihinde terk ettiği saptanmasına göre; 3 Nisan 1992 gün ve 21191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3787 sayılı Kanunun 11. maddesinde yeralan şartlı aftan yararlanması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü tesisi,

Kanuna aykırı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 25.6.1993 gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
D.Tavil K.Güven M.Kaban M.Mıhçak S.Erkan


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15