Disiplin cezalarında, alt cezayı değerlendirmemek, takdir yetkisini sakatlar mı?

Danıştay Onikinci Dairesi, alt ceza uygulamasının disiplin soruşturması işlemlerinde tartışılmamasının verilen cezayı sakatlamayacağına hükmetti!

Disiplin cezalarında, alt cezayı değerlendirmemek, takdir yetkisini sakatlar mı?

Dava konusu olayda; Devlet Su İşleri Erzurum Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacı hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda 657 sayılı Kanunu’nun 125/D-(f) maddesinde belirtilen gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek suçundan dolayı kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bu işleme karşı Erzurum İdare Mahkemesince açılan dava sonucunda; soruşturma sonucunda verilen cezanın sübuta erdiği, ancak 657 sayılı Kanun’un 125 inci maddesi uyarınca, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanının uygulanması konusunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu, bu hususu değerlendirilerek davacıya uygulanıp uygulanmayacağının gerekçeleriyle birlikte ortaya konulması gerektiği, hakkında aynı disiplin soruşturma raporu ile teklif getirilenlerden bir kısmı hakkında bu hususun raporda değerlendirilerek bir alt cezanın uygulandığı, alt ceza uygulanmasında davacının durumunun değerlendirilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından temyiz edilen bu durum sonucunda Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararda; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.” hükmü ile disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurullarla ilgili hakkında alt ceza uygulama hususunda takdir yetkisi verildiği, alt ceza uygulamasının işlemde tartışılıp tartışılmamasının işlemi sakatlamayacağı, işlemde bu konuya değinilmemiş olmasının takdir yetkisinin alt ceza uygulamama yönünde kullanıldığını göstereceği, Danıştay Onikinci Dairesinin yerleşik kararları ile bu durumun kabul edildiği, bu itibarla; karar içeriğinde işin esasına girilerek fiilin sübuta erdiği yönündeki tespite yer verilmesine karşın; davacının olumlu çalışmaları, ödül veya başarı durumu değerlendirilmeden ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği” ifade edilmiştir.


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15