20. İdare Mahkemesi

E:2018/1443

K: 2019/873

Tarih: 21.02.2019

“ç) Davacının, FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir Bank Asya isimli bankadaki mevduatını 01.01.2014 tarihinden itibaren artırdığı ileri sürülmüş ise de, terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla davacı hakkında ..Ağır Ceza Mahkemesi’nin ..esasına kayden açılan davaya ait dosyada yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde, davacıya ait hesap hareketlerinin rutin – olağan bankacılık işlemi niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. “

Beraat alan kişiye, sendika üyeliği olduğu halde iade kararı verilmiş ve sendika dolayısıyla bir irtibat iltisak görülmemiştir.

“…e) Maliye Bakanlığından temin edinilen belgelerden, davacının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yayın organı olan Cihan Medya Dağıtım A.Ş.’ye en son Ağustos 2015 tarihine kadar ödemede bulunduğu tespit edilmiştir…”

“9-Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında gelinen noktada, davacının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisaklı Bank Asya isimli bankada bulunan hesap hareketlerinin rutin olduğu; Bylock İletişim sistemini kullandığına, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğine, kod adı veya görevinin bulunduğuna, terör örgütünün sohbet adı altında düzenlenen toplantılarına katıldığına dair herhangi bir verinin de bulunmadığı; terör örgütüne müzahir ..Sendikası’nda üyelik kaydı olan ve Cihan Medya Dağıtım A.Ş.’ye ödeme bilgisi bulunan davacının, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile yoğun bir bağ içerisinde bulunduğunun kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, 672sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarılması üzerine kamu görevine iade edilmesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.”

“10-Dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, 7075 sayılı Kanunun 10.maddesinin birinci fıkrası uyarınca, davacının ihraç işlemi sebebiyle 15/09/2016 tarihinden itibaren mahrum kaldığı parasal haklarının dönemsel olarak işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.”

 


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15