20.İdare Mahkemesi

E:2018/6412

K:2019/3980

Tarih:11.07.2019

“a- Davacının FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir Bank Asya isimli bankadaki hesabında bulunan para miktarında 2014 yılından itibaren rutin bankacılık işlemlerini aşar nitelikteki işlemlerle artış sağladığının tespit edildiği belirtilmiş ise de davacının hesabına ..tarihinde ..tutarında para girişi olduğu, söz konusu konuya ilişkin davacı tarafından ileri sürülen iddialar ile dosyaya sunulan belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ..borcuna uyumlu olan tutarın kısa bir süre sonra kısım kısım çekilerek kullanıldığı, bu şekilde örgüte müzahir bankayı destekleme amacı taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

“8-Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında gelinen noktada, davacının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisaklı Bank Asya isimli bankada bulunan hesap hareketlerinin rutin olduğu; Bylock İletişim sistemini kullandığına, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğine, kod adı veya görevinin bulunduğuna, terör örgütünün sohbet adı altında düzenlenen toplantılarına katıldığına dair herhangi bir verinin de bulunmadığı; terör örgütüne müzahir şirkette, örgütün kriminalize olduğu ve devlet yetkilileri tarafından milli güvenliğe zararlı bir oluşum niteliği taşıdığı hususlarının kamuoyuna açıklandığı 17/25 Aralık 2013 sürecinden öncesine ilişkin çalışma kaydı olan ve Cihan Medya Dağıtım A.Ş.’ye ödeme bilgisi bulunan davacının, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile yoğun bir bağ içerisinde bulunduğunun kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, 672sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarılması üzerine kamu görevine iade edilmesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.”


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15