Kısa süreli evde kalma, örgüt üyesi olarak değerlendirilemeyeceği,

19.İdare Mahkemesi

E:2018/207

K:2018/1698

Tarih: 11.12.2018

“…konaklama amacıyla va kısa bir süre kalınarak ayrılınmış olunması, kaldı ki üzerinden uzun zaman geçmesi ve geçen dönem içinde ilişkinin devam ettiğine dair delil bulunamaması ile Yargıtay kararlarında örgütün 17/25 Aralık 2013 tarihinden sonra kriminalize olmasına ilişkin değerlendirmelerin doğrultusunda örgüt kurucu ve yöneticisi haricindeki kişilerin bu tarihten önceki eylemleri nedeniyle sorumluluğuna gidilmesine olanak bulunmadığı…”

“…yukarıda aktarılan tespitler ile davacı hakkındaki beraat kararı birlikte ele alındığında, davacının FETÖ/PDY terör örgütü ile kamu görevinden çıkarılmasını gerektirecek nitelikte bir bağının olmadığı sonucuna varıldığından, davacının başvurusunun reddine dair Komisyon kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.”

“…kamu görevinde çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödeneceği kurala bağlanmış olup, dava konusu işlemin hukuka aykırılığı Mahkememiz tarafından saptandığından, bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının 7075 sayılı Kanun’un 10.maddesinde belirtilen usul çerçevesinde ve hakediş tarihinden itibaren dönemsel olarak işletilecek yasal faiziyle ödenmesi gerekmektedir.”


Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /home/yargibil/public_html/wp-content/plugins/etiketlere-title/etiketlere_title.php on line 15