ailenin korunması, tedbir, şiddet

Yazar: Yönetim

ailenin korunması, tedbir, şiddet T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ 2010/22029 – 2012/10384 19.4.2012 5237/m.73 – 6284/m.2, 13, 23 DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 1-Katılan 5237 sayılı TCK.nun 73/4 maddesi uyarınca hüküm kesinleşinceye kadar şikayetinden vazgeçebileceğinden ve katılan karardan sonra 25.11.2008 havale tarihli dilekçesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmekle, öncelikle dilekçede kimlik tespiti olmadığından, dilekçenin mağdura ait…

Hukuka aykırı elde edildiği ileri sürülen ses kayıtları

Yazar: Yönetim

Hukuka aykırı elde edildiği ileri sürülen ses kayıtları T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/4-1183 K. 2014/960 T. 26.11.2014 * Hukuka aykırı olarak elde edildiği ileri sürülen Ses kayıtları (Manevi Tazminat İstemi – Usulsüz Olarak Elde Edilen Bir Delil Somut Olayın Özelliğine Göre Değerlendirilebilirse de Usulsüz Olarak Yaratılan Bir Delilin Hiçbir Şekilde Delil Olarak Kabulünün Olanaklı…

Emsal Kararlar

Yazar: Yönetim

Emsal Kararlar, 20190417 Garson Emsal Karar 20190912 2308 Ret – Hapis ByLock Banka Cihan 20190920 1429 İADE – Beraat KurumDeğerlendirmesi 20190920 4431 Ret – Banka Sendika Cihan KimseYokMu 20190930 724 Ret – Banka Sendika Dernek DersaneÖdemesi 20191001 1746 Ret – BeraatB Cihan KimseYokMu Okul 20191008 1912 Ret – Hapis ByLock Garson 20191018 900 Ret –…

765 sylı. TCK ile Ceza Hükümlerini muhtevi Kanunlarda yazılı para cezalarının hesabı

Yazar: Yönetim

Türk Ceza Kanunu ile Ceza Hükümlerini muhtevi Kanunlarda yazılı para cezalarının hesabında I- 3l.l2.l987 tarihinden önce yürürlüğe giren kanunlarda yazılı para cezasını öngören suçlarda :       A- Suçun l4.l2.l988 tarihinden önce işlenmesi halinde :       l- Suça tekabül eden maddede yazılı para cezası,       2- 5435 sayılı Kanunun 2. maddesini değiştiren 2248 ve 2790 sayılı Kanunların tatbik…

Bylock, tespit değerlendirme tutanağı,

Yazar: Yönetim

  T.C. YARGITAY  16. Ceza Dairesi TÜRK MİLLETİ ADINA YARGITAY İLAMI Esas No                : 2017/2268 Karar No              : 2017/5655 TebliğnameNo : 16 – 2017/27467 İNCELENEN KARARIN: Mahkemesi : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi Tarihi            : 29.03.2017 Numarası     : 2017/482 -2017/488 Sanık             : Melek YEŞİLKAYA Suç                : Silahlı terör örgütüne üye olma Suç Tarihi    …

Bilirkişi raporuna itiraz, iş kazası taksirle ölüme neden olma – Ceza Genel Kurulu 2015/1149 E. , 2016/182 K.

Yazar: Yönetim

Bilirkişi raporuna itiraz, iş kazası taksirle ölüme neden olma Ceza Genel Kurulu 2015/1149 E. , 2016/182 K. Yargıtay Dairesi : 12. Ceza Dairesi Mahkemesi : …………….Ağır Ceza Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma suçundan sanık …’ın TCK’nun 85/2, 62/1 ve 53/6. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 1 yıl süre ile iş…

Trafik Kazası, Ölüm, Taksir, Ağır Mağduriyet, Cezasızlık-Yargıtay Ceza Genel Kurulu  2017/636 E.,  2018/431 K.

Yazar: Yönetim

Ceza Genel Kurulu          2017/636 E. 2018/431 K. “İçtihat Metni” Kararı Veren Yargıtay Dairesi : 12. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza  Sayısı : 255-293 Sanık … hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince 15.05.2012 tarih ve 290-168 sayı ile, eylemin…

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin son Kararına Göre Örgüt Üyeliği

Yazar: Yönetim

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Son Kararına Göre Örgüt Üyeliği    Prof. Dr. Ersan ŞEN Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 26.10.2017 tarihli kararında özetle; “ilk derece mahkemesi” sıfatıyla 24.04.2017 tarih, 2015/3 E. ve 2017/3 K. sayılı kararı başta olmak üzere, Dairece benimsenen ve istikrar kazanmış yargı kararlarında, örgüt üyesinden ne anlaşılması gerektiği, bu kapsamda örgüt üyesinin, örgütün amacını…

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ, ETKİN PİŞMANLIK – YARGITAY-2006/3941 E. 2006/14975 K.

Yazar: Yönetim

10.CD. E: 2006/3941 K: 2006/14975 26.12.2006 UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ ETKİN PİŞMANLIK         5237 SK 188/3, 5237 SK 192/3, 765 SK 405/2 ÖZET: Üzerinde ve evinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemeyen sanığın, uyuşturucu madde temin ettiğine ilişkin diğer sanıkların atfı cürümden öteye gitmeyen beyanları dışında hakkında delil bulunmadığı aşamada, uyuşturucu madde temin ettiğini…

Örgütlü Olarak Uyuşturucu Madde Ticareti -Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas No: 2013/468 – Karar No: 2014/268

Yazar: Yönetim

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas No:2013/468 Karar No:2014/268 Sanık S.. A..’ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek suçundan 5237 sayılı TCK’nun 220/1 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis, sanıklar V.. A.., M.. Ç.., H.. Ç.., S.. Ç.. ve O.. Ç..’in suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçundan aynı kanunun…

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ-YARDIM – YARGITAY 20. CD 2015/14607 E. 2015/4352 K

Yazar: Yönetim

20.CD. E: 2015/14607 K: 2015/4352 26.10.2015 UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YARDIM ETME         5237 SK 188/3, 5237 SK 39,   ÖZET: Alıcı durumundaki İlyas ve arkadaşlarının, sanık Murat’tan kendilerine uyuşturucu madde temininde aracılık etmesini istemeleri üzerine, sanığın, bu şahısları diğer sanık Bahri’nin yanına götürdüğü; kendisinde uyuşturucu madde bulunmayan Bahri’nin ise, Murat ve yanında gelen şahıslarla birlikte…

Hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal

Yazar: Yönetim

T.C. Y A R G I T A Y 9. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 1993/2458 Karar No : 1993/3171 Tebliğname No : 9/17562 Hizmet sebebiyle emniyeti suiistimalden sanık Hasan Fahrettin Selçuk’un yapılan yargılaması sonunda; Beraatine dair ANKARA 12. Asliye Ceza Mahkemesinden…

Hüküm-Uyuşturucu Madde Temini yada Ticareti – Yargıtay 20. Ceza Dairesi- E: 2017/2335 K: 2017/5698 K. T.: 01.11.2017

Yazar: Yönetim

HÜKÜM – UYUŞTURUCU MADDE TEMİNİ YA DA TİCARETİ – KAMU DAVASI 28 ARALIK 2017 Özet: “Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir” hükmü gereği, somut olayda, iddianamede gösterilen sanık ve ona yükletilen fiil hakkında kurulması gerektiğinden iddianamede sanık hakkında uyuşturucu madde temin yada ticaretine ilişkin fiil anlatılmadığı gibi TCK’nın 188. maddesi…

her iki sürücünün de kendilerinin yeşil ışıkta geçtiği iddiası- 12. Ceza Dairesi 2013/17698 E. , 2014/8222 K.

Yazar: Yönetim

Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2013/17698 E. , 2014/8222 K. “İçtihat Metni” Tebliğname no : 12 – 2013/176512 Mahkemesi : Büyükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi Tarihi : 18/02/2013 Numarası : 2012/958 – 2013/156 Suç : Taksirle yaralama Taksirle yaralama suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılanlar tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü : Olay tarihinde gece…