2l3 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet

Yazar: Yönetim

T.C. Y A R G I T A Y 9. Ceza Dairesi YARGITAY İLAMI Esas No : l993/2098 Karar No : l993/3l55 Tebliğname No : 9/2356l 2l3 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefetten sanıklar İbrahim Karacabay ve Mehmet Zararsız’ın yapılan yargılamaları sonunda; Sanık Mehmet Zararsız’ın beraatine, diğer sanık İbrahim Karacabay’ın ise mahkumiyetine dair ANKARA 2l. Asliye…

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek

Yazar: Yönetim

T.C. Y A R G I T A Y 9. Ceza Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I Esas No : l993/2289 Karar No : l993/3l02 Tebliğname No : 9/l6080 Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yangına sebebiyet vermekten sanık Nevzat Tamer’in yapılan yargılaması sonunda; Beraatine dair SÖKE Asliye Ceza…

213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet

Yazar: Yönetim

T.C. Y A R G I T A Y 9. Ceza Dairesi YARGITAY İLAMI Esas No : l993/l948 Karar No : l993/3l66 Tebliğname No : 9/lll3l 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefetten sanık Salih Uzun’un yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair KÖRFEZ Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15.12.1992 gün ve 1992/353 esas, l992/49l karar sayılı hükmün Yargıtayca…

213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet

Yazar: Yönetim

T.C. Y A R G I T A Y 9. Ceza Dairesi                    Y A R G I T A Y    İ L A M I Esas No            : l993/2020 Karar No           : l993/3l09 Tebliğname No : 9/l2429             213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefetten sanık…

Hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal

Yazar: Yönetim

T.C. Y A R G I T A Y 9. Ceza Dairesi YARGITAY  İLAMI Esas No : 1993/2209 Karar No : 1993/3148 Tebliğname No : 9/14204 Hizmet sebebiyle emniyeti suiistimalden sanık Saffet Aydoğan’ın yapılan yargılaması sonunda; Beraatine dair İNEGÖL 1.Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 29.9.1992 gün ve 1990/444 esas, 1992/243 karar sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil…

Hizmet nedeni ile emniyeti suiistimal

Yazar: Yönetim

T.C. Y A R G I T A Y 9. Ceza Dairesi YARGITAY İLAMI Esas No : l993/2246 Karar No : l993/3l50 Tebliğname No : 9/l503l Hizmet nedeni ile emniyeti suiistimalden sanık Abdulkadir Aygün’ün yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair YAHYALI Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 9.l2.l992 gün ve l992/63 esas, l992/ l55 karar sayılı hükmün Yargıtayca…

T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2012/6984 K. 2012/18834 T. 14.6.2012 -AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA AYKIRILIK

Yazar: Yönetim

T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E. 2012/6984 K. 2012/18834 T. 14.6.2012 • AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA AYKIRILIK (Tedbir Kararlarına Aykırılık Halinde Görevli Mahkemenin Aile Mahkemesi Olduğu) • TEDBİR KARARINA AYKIRILIK (Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Aykırılık – Görevli Mahkeme 6284 S.K. İle Yeniden Düzenlendiğinden Görevsizlik Kararı…