Emsal Kararlar

Yazar: Yönetim

Emsal Kararlar, 20190417 Garson Emsal Karar 20190912 2308 Ret – Hapis ByLock Banka Cihan 20190920 1429 İADE – Beraat KurumDeğerlendirmesi 20190920 4431 Ret – Banka Sendika Cihan KimseYokMu 20190930 724 Ret – Banka Sendika Dernek DersaneÖdemesi 20191001 1746 Ret – BeraatB Cihan KimseYokMu Okul 20191008 1912 Ret – Hapis ByLock Garson 20191018 900 Ret –…

İstihbari Bilgi, somut bilgi veya belge

Yazar: Yönetim

Danıştay Onikinci Daire 2015/440 Esas 2015/48 Karar “Üniversitesi’nde öğrenci iken, bölücü terör örgütü görüşleri doğrultusunda faaliyet gösteren oluşumun sempatizanı olarak tanındığına ilişkin istihbari nitelikte bilginin, somut bilgi veya belgelerle desteklenmediği sürece, bu örgütün ya da başka bir örgütün üyesi olduğunu veya yasadışı siyasi, yıkıcı, bölücü ideolojik görüş veya eylem içinde olduğunu kanıtlayan hukuken geçerli bir belge…

İrade dışı yüklenen Bylock programı

Yazar: Yönetim

İstinaf 13.İDD E:2019/2111 K:2019/1589 “Buna karşın, bylock programının kişinin iradesi dışında, kullanmakta olduğu iletişim cihazına yüklendiğinin ve hiç bir şekilde iletişimde kullanılmamış olduğunun tespiti halinde, bu durumun tek başına irtibat veya iltisak sebebi sayılamayacağı açıktır.”  “Buna karşın, yukarıda belirtilen dönemler dışında Bank Asya’da hesap açtırma ve tutarı ne olursa olsun para yatırma ve diğer bankacılık…

Kurum Olumlu Kanaati

Yazar: Yönetim

22.İdare Mahkemesi E:2018/1642 K:2019/3295 Tarih: 31.10.2019 “Bu durumda yapılan ara karara rağmen davalı idarece; davacının FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibat ve/veya iltisakı olduğuna dair başkaca bir bilgi ve belgenin de dosyaya sunulmadığı anlaşıldığından, davacının kamu görevine iade edilmesi talebiyle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine dair işlemde hukuki isabet görülmemiştir.” “…davacının katiplik görevine girmiş…

ByLock, Morbeyin,

Yazar: Yönetim

21.İdare Mahkemesi Tarih:01.10.2019   “…Mahkeme kararlarında da görüleceği üzere davacının bylock kullanıcısı olduğuna dair yapılan yargılama neticesinde beraat kararı verildiği ve gelinen aşamada davacının bylock kullandığı iddiası ile hakkında verilen mahkumiyet kararının ortadan kalktığı ve böylece dava konusu işlemin dayanaksız kaldığı anlaşılmıştır. Bu durumda, davacı hakkında bylock kullandığı iddiası ile verilen mahkumiyet kararının ortadan kalktığı,…

somut bilgi ve belgelere dayanmayan kanaat

Yazar: Yönetim

21.İdare Mahkemesi E:2018/1246 K:2019/1429 Tarih:20.09.2019 “…Diyarbakır Valiliği’nin davacının anılan örgütle bağlantısı ve ilişkisi olduğu yönünde değerlendirmesi olduğu tespiti ..ve somut bilgi ve belgelere dayanmayan diğer tespitlerin davacının terör örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu kapsamında değerlendirilemeyeceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.” “…atama tarihinden önce hakkında üzerine atılı terör suçlamasından dolayı yapılan yargılama neticesinde beraat kararı verildiği;…

gizli tanık, soyut ve mesnetsiz beyan

Yazar: Yönetim

20.İdare Mahkemesi E:2018/3110 K:2019/3989 Tarih:16.07.2019 “…kod adlı gizli tanığın “davacının amcası ..’nin kendisine referans olduğu ve ..’nin FETÖ/PDY ile bağının bulunduğu” yönünde beyanda bulunmasına karşın, ancak ..’nin davacının amcası olmadığı, tanık beyanının soyut nitelikte ve mesnetsiz olduğu tespitinin yapıldığı görülmüştür.” “…davacının babası hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ..iddiasıyla açılan davada ..sayılı kararıyla beraat hükmü kurulduğu…

FETÖ/PDY örgütü, Bank Asya, rutin işlemi,

Yazar: Yönetim

20.İdare Mahkemesi E:2018/6412 K:2019/3980 Tarih:11.07.2019 “a- Davacının FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir Bank Asya isimli bankadaki hesabında bulunan para miktarında 2014 yılından itibaren rutin bankacılık işlemlerini aşar nitelikteki işlemlerle artış sağladığının tespit edildiği belirtilmiş ise de davacının hesabına ..tarihinde ..tutarında para girişi olduğu, söz konusu konuya ilişkin davacı tarafından ileri sürülen iddialar ile dosyaya sunulan belgelerin…

Bank Asya, 2014 yılı, rutin bankacılık,

Yazar: Yönetim

20.İdare Mahkemesi E:2018/6412 K:2019/3980 Tarih:11.07.2019 “a- Davacının FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir Bank Asya isimli bankadaki hesabında bulunan para miktarında 2014 yılından itibaren rutin bankacılık işlemlerini aşar nitelikteki işlemlerle artış sağladığının tespit edildiği belirtilmiş ise de davacının hesabına ..tarihinde ..tutarında para girişi olduğu, söz konusu konuya ilişkin davacı tarafından ileri sürülen iddialar ile dosyaya sunulan belgelerin…

Ev Araması, Yayın, Sızıntı, 17/25 Aralık,

Yazar: Yönetim

20.İdare Mahkemesi 08.05.2019  “Evlerinde yapılan aramada örgüte müzahir yayın organına ait dökümanlardan (Sızıntı adlı derginin) bulunduğu tespit edilmiş ise de söz konusu dökümanın söz konusu örgütün kriminalize olduğu tarihten önceki bir döneme (2012 yılına) ait olduğu anlaşıldığından bu durumun davacının aleyhine olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.” “…dava konusu işlemde tanık beyanları ve istihbari çalışmalardan bahsedilmiş ise de,…

Bankasya, olağan bankacılık işlemi

Yazar: Yönetim

20. İdare Mahkemesi Tarih: 28.03.2019   “a) Davacının FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir Bankasya isimli bankada mevduat hareketleri yaptığı, dava dosyasında mevcut hesap dökümleri ile davacı beyanları bir bütün olarak incelendiğinde, anılan hareketlerin olağan bankacılık işlemi niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”

Bank Asya’da rutin hesap hareketi

Yazar: Yönetim

20. İdare Mahkemesi E:2018/1614 K: 2019/1087 Tarih: 12.03.2019    AZLIK OYU : “Davacı hakkında elde edilen verilerden, davacının FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir Bank Asya’da bulunan hesabına ait hareketlerin rutin nitelikte olduğu, Bank Asya’yı destekler nitelikte bulunmadığı, 17-25 Aralık 2013 tarihinden itibaren devletin üst düzey görevlileri tarafından bahsi geçen örgütün devletin milli güvenliğini tehdit eden bir…

Banka Bilirkişi Rutin İşlem, Cihan medya

Yazar: Yönetim

20. İdare Mahkemesi E:2018/1443 K: 2019/873 Tarih: 21.02.2019 “ç) Davacının, FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir Bank Asya isimli bankadaki mevduatını 01.01.2014 tarihinden itibaren artırdığı ileri sürülmüş ise de, terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla davacı hakkında ..Ağır Ceza Mahkemesi’nin ..esasına kayden açılan davaya ait dosyada yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde, davacıya ait hesap hareketlerinin rutin – olağan bankacılık…

Dijital materyal, okul, bank asya,

Yazar: Yönetim

20.İdare Mahkemesi K:2019/772 Tarih: 21.02.2019: “…Sanıkta ele geçen dijital materyallere ilişkin raporda da sanığın örgüt ile üyesi olduğu konusunda bir delil elde edilmediği, dolayısı ile sanığın örgüt içerisinde çeşitlilik ve süreklilik arzeden bir eyleminin tespit edilemediği, sanığın örgütün hiyerarşik yapısı içerisine girdiğine, örgüt ile arasında üyelik için gerekli bulunan organik bağın kurulduğuna, örgütün kuruluşu, kurucuları,…

Bylock, HTS analiz Raporu

Yazar: Yönetim

20.İdare Mahkemesi 25.12.2018 tarihli kararı “…HTS Analiz Raporuna göre davacı adına kayıtlı söz konusu hatların oğulları tarafından kullanıldığı tespitinin yapıldığı, … bu haliyle davacının üzerine atılı suçu işlediğine dair herhangi bir delil bulunmadığı gerekçesiyle …”kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verildiği anlaşılmıştır…” “… suçun işlenmediğinin sabit olduğundan bahisle verilen beraat kararları ya da savcılıkça verilen “kovuşturma…