İşçi – işveren ilişkisinde en büyük tartışma iş kazası ve iş kazasında işveren veya işçinin  kusur değerlendirmesidir. İş güvenliğine yeterince yatırım yapmayan işveren, meydana gelen iş kazasında  tazminat ödememek için birçok yola müracaat edecektir.  
İşçinin sosyal güvenlik kurumunda ödeme alabilmesi veya İşverenden tazminat alabilmesi için meydana gelen olayın öncelikle iş kazası olarak tanımlanması gerekir. Aksi takdirde hiçbir tazminattan bahsedilmeyecektir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna göre hangi haller iş kazasıdır?

Sigorta İşçinin;
a.- İş yerinde veya iş yeri niteliğindeki alanlarda bulunduğu esnada,
b.- İşveren tarafından icra edilen iş nedeniyle görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde,
c.- Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zaman aralığında,
d.- İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş geliş esnasında meydana gelen ve sigortalıyı bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olayların bütünü iş kazası olarak değerlendirilmektedir.
Örnek olarak;

– iş yerinde düşüp kafasını vuran işçinin, o anda veya bu düşmeye bağlı olarak sonradan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmesi veya engelli kalması

– işverenin sigortalı işçiye tahsis ettiği araçla işe gidiş geliş esnasında yaptığı trafik kazası, 

– İşverenin işçiyi işi dışında görevli olarak işyeri dışında bir yere göndermesi esnasında yaşanan kaza,

– SGK tarafından 2016’da yayımlanan bir genelgeye kadar, iş yerinde kalp krizi geçiren bir çalışanın geçirdiği kalp krizinin niteliğine göre geride kalanlara gelir bağlanıp bağlanmayacağına karar veriliyordu.

– İş yerinde veya iş yeri sayılan alanlarda meydana gelen kalp krizleri iş kazası kapsamında değerlendirilebilir.

 

Hastalık sigortası ile İş görmezlik sigortası arasındaki fark;

SGK hastalık sigortası kapsamında istirahat raporu alan sigortalılara 3. günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği bağlanırken, iş kazası sonucu istirahat raporu alan sigortalıya ilk günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği bağlanır.
Ölüm sigortası kapsamında işçinin mirasçılarına aylık bağlamak için ölen sigortalının belirli süre prim ödemesi gerekirken iş kazası sonrası meydana gelen ölümlerde, mirasçılara aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının bir gün bile sigortasının olması yeterlidir.Yine iş kazası neticesinde ölen kişinin ölüm sigortasından da aylığa hak kazanmış olması halinde iş kazası sigorta kolundan ölüm geliri, ölüm sigortasından ise de ölüm aylığını birlikte alacaktır.

Yine babasını veya annesini iş kazası sonucunda kaybeden kız çocuklarına çeyiz parası ve cenaze ödeneği de ayrıca ödenecektir.

Bu tür hususlarda hak sahibi olabilmek için öncelikle ölüm veya yaralamanın iş kazası mı yoksa normal bir kaza mı olduğunun raporlanması gerekmektedir. Uzman ekibimiz tüm bu hak ve yükümlülükleri de göz önüne alarak ortaya detaylı bir çalışma yapmakta olup bu çalışma bilimsel mütalaa ve Uzman görüşü olarak raporlandırılmaktadır. Bu rapor ile ilgili SGK İl Müdürlüğüne veya yerine göre yerel mahkemeye müracaat edilmektedir.