MASAK ve Bankacılık Hesap/işlem Hareketliliği Değerlendirmesi

Ticari hayatta kişilerin mal varlıkları ve yatırım hareketleri çoğu zaman kriminal açıdan suça bulaşmakta veya suça bulaştığı düşüncesi ile sorgulanmaktadır. Özellikle günümüzde ticaret hayatının olmazsa olmazı haline gelen bankacılık  ve internet alanında gerçekleşen ticari faaliyetler, bilerek ve bilmeyerek suç örgütlerine bulaşma ihtimali korkusunu yaşatmaktadır.  Bu tür tehlikeler kişilerin kazanımlarını anlamlandırmaları ve kendilerini savunmaları açısından bankacılık faaliyetlerini, mali kazanımlarını ve bu kazanımlar doğrultusunda gerçekleştirdikleri ticari faaliyetlerini yasa zeminde takip etmeleri anlamlandır.  

Kişilerin ticari faaliyetleri, yatırım alışkanlıkları, harca miktar ve para transferleri dikkate alınarak dönemsel olarak Bankacılık faaliyetlerinden hareketle yapılan işlemleri anlamlandırma, nitelik olarak diğer yatırım faaliyetleri ve ticari yoğunlukları içerisinde ne tür anlamlar ifade ettiğini tespit edilerek yargılama süreçlerine destek verilmektedir.