Olay Yeri İnceleme birimleri kanunlarla sınırlı olmak kaydıyla ve oaly yerinde bulunan delil ve izlere zarar vermeksizin meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla, olay yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak araştırılması, elde edilen bulguların tespiti, kayıt altına alınması ve dokümantasyonu, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini yerine getirilmesidir.