Bu bölümden birçok faydalı dosyaya ulaşabileceksiniz. Sayfamız sürekli güncellenecektir.


DOSYA GÖNDER

Kütüphanemize eklenmesini istediğiniz dosyaları gönderebilirsiniz. Dosyanız onaylandıktan sonra kütüphanemizdeki yerini alacaktır.

[wordpress_file_upload maxsize=”30″ placements=”filename+selectbutton+uploadbutton/subfolders/userdata/message” uploadtitle=”Kütüphaneye Dosya Yükle” selectbutton=”Dosya Seç” uploadbutton=”Dosya Yükle” successmessage=”%filename% dosyası başarıyla yüklendi. Onaylandıktan sonra kütüphanemizde yayınlanacaktır. Teşekkürler.” warningmessage=”%filename% dosyası başarıyla yüklendi. Onaylandıktan sonra kütüphanemizde yayınlanacaktır. Teşekkürler.” errormessage=”%filename% yüklenirken HATA oluştu!” waitmessage=”%filename% dosyası YÜKLENİYOR. BEKLEYİNİZ!” requiredlabel=”(Gerekli)” userdata=”true” userdatalabel=”Dosya Açıklaması|t:text|s:left|r:0|a:0|p:inline|d:” medialink=”true”]


 

1.- KİRA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDAN SONRA KİRALANANIN EL DEĞİŞTİRMESİ “SATIM KİRAYI BOZMAZ ilkesi-Pinar Altinok

2.- BORÇLAR KANUNU (818 Sayılı BK nun karşılaştırmalı)

3.- 2010 Danıştay Dergisi

4.- 2012 Danıştay Dergisi_1

5.- 2013 Danıştay Dergisi

6.- 2017 Danıştay Dergisi

7.- Genel Hatlarıyla Devletin Hukuki Sorumluluğuna İlişkin İlkeler

8.- Mal Rejimleri ve Tasfiyesi – Nazan Moroğlu, LL.M. MEF Ü. Hukuk F. – Sunum

9.- MAL REJİMLERİ -Ecem DOĞRU

10.- Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Kişisel Malların Gelirleri

11.- EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA-Av. Ziya GÖKÇE

12.- EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE MAL GRUPLARI – İSPAT KURALLARI VE EŞLERİN

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE MAL GRUPLARI – İSPAT KURALLARI VE EŞLERİN PAYLI MULKİYETİ ALTINDAKİ MALLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER – Yrd. Doc. Dr. Mehmet Besir ACABEY

13.- Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değerin Hesaplanması Ve Paylaştırılması-Av. Şamil DEMİR

14.- EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ KAPSAMINDA EŞLERİN PAYLI MÜLKİYETLERİNDE BULUNAN MALLARIN EDİNİLMESİNE YAPTIKLARI KATKI

15.- AVUKATLAR İÇİN YENİ İCRA MODELİ

16.- Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde İcra Takibinin Taliki – Aziz Serkan ARSLAN

17.- MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ (MTS)

18.- 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA AYIRIMCILIK SUÇU- Yrd. Doç. Dr. A. Caner YENİDÜNYA

19.- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Azlığın Finansal Tabloların Müzakeresini Erteleme Hakkı- seda Akipek

20.- 20027 Sayılı 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Konulu Genelge – Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

21.- AİLE KONUTU ŞERHİNİN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN AYNİ HAK KAZANIMLARINA ETKİSİ VE KONUYA İLİŞKİN YARGITAY UYGULAMASI –

22.- Anonim Şirketlerde Rekabet Yasağı (TTK m. 396) – Yrd. Doç. Dr. Pınar AŞIK

23.- AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE YARGITAY KARARLARI

24.- BİR YARGITAY KARARI IŞIĞINDA İCRA VE İFLÂS KANUNU MADDE 170’DE DÜZENLENEN KÖTÜ NİYET TAZMİNATI HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER – Prof. Dr. İbrahim ERCAN

25.- CEZAİ KONULARDA TÜRK-İTALYAN İLİŞKİLERİ – Prof. Dr. Durmuş TEZCAN.

26.- CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK. m.105) -Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK

27.- EŞLERİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI (TMK.md.199) -Ayşen ŞAHİNCİ

28.- İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU (TCK 1171) -Doç. Dr. Sinan Bayındır

29.- KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA DAVALARI VE YARGITAY İÇTİHATLARI – EMEL KARABAĞ, YARGITAY 5. H.D. TETKİK HAKİMİ

30.- Özel Belgede Sahtecilik Suçu (TCK M.207) – Hasan Tahsin Gökcan

31.- Resmi Belgede Sahtecilik Suçu (TCK m. 204) – Hasan Tahsin Gökcan

32.- Taksirli ve Hileli İflas-Av. Talih UYAR

33.- Tapuda Geçici Tescil Şerhi – Dr. Öğr. Üyesi H. Kübra ERÇOŞKUN ŞENOL

34.- Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri – Yrd. Doç. Dr. Fevzi TOPSOY

35.- Türk Ceza Kanunu (m. 128) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Bir Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak “Savunma Dokunulmazlığı”- Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU

36.- Bayilik Sözleşmesi- Prof. Dr. Mustafa ÇEKER

37.- YARGITAY, “KIDEM TAZMİNATINDAN TAŞERON FİRMA DA SORUMLU” DEDİ. ÇOK SAYIDA RÜCU DAVASI AÇILABİLİR! – Rıza KARAMAN