Ses analizi, adli olayda inceleme konusu sesin gürültüden arındırılıp desibelinin (dB) arttırılarak anlaşılabilir şekle getirilmesi ses analizinin öncelikli amaçlarındandır. İnceleme konusu sesin anlamlandırılması başlı başına bir çalışma gerektirmektedir. Sesin insani ses mi yoksa mekanik yollarla oluşturulmuş ses mi olduğunun tespit edilerek kişinin doğal yollarda alınmış natürel ve kabul edilebilir sesi ile karşılaştırılarak fonetik açıdan ses benzerliğinin, aksan ve vurguların kıyaslanması gerekmektedir.

Ses analizi, bir metnin tape haline getirilmesinden farklıdır. Tape haline getirmede salt ses dinlenilerek birebir (motamot) yazı haline aktarılmasıdır. Bu durumda sesin ifade ettiği duygu, ima ve anlatım şekli yazıya aktarılmaz. Halbuki ses analizinin konusu kriminal bir olay olup sesin içerisinde gizli olan duygu, ima ve kişisel özelliklerin yerli yerince tespit edilerek sesin anlamlandırılmasını da gerektirmektedir. Çoğu zaman ses gürültüden ibarettir. Detay anlaşılmaz. Ya dıştan bir sebepten kaynaklı olarak anlaşılması zor hatta imkansız gürültü olarak algılanır. Ya da kişinin konuşma tarzından veya bilinçli davranışlarından dolayı ses fısıltı, hızlı ve anlaşılmaz şekilde veya aksan kullanılarak dinleyicinin konuşulanı anlaması istenmez. Yine bazen ses sadece duygu, şehvet, kızgınlık veya davranış türüne anlam veren duygu seline döner. İçerik olarak anlamsız gibi gözükse de olay ve olay yeri ile birleştirilip anlamlandırıldığında inceleme konuşu sesin adli olayın asıl odak delili olduğu görülmektedir. Bu değerlendirme, insani, teknik ve bilişim araçlarının desteği ile komplike şekilde yapıldığı takdirde olay çözümlemelerinde vazgeçilmez deliller arasına girebilmektedir.

Ses analizi yaparken tüm teknik imkanlardan faydalandığımız gibi bu alanda tecrübeli teknik elemanlarımız çok etkili sonuçlar elde edebilmektedirler