Gelişen olayın parça parça kaydın alınmış ses veya görüntü parçalarının bağımsız seyredilip dinlenmesi bazen olayın bütününü algılamaya engel olur. Öyle ki, zaman ve sıra itibariyle bu fotoğraf, görüntü ve ses kayıtlarının birleştirilip ayrıştırılması olayın kronolojik olarak tam anlaşılmasına vesile olabilir. Görüntü kayıtları aynı kamera veya fotoğraf makinasından çekilmiş olabileceği gibi farklı noktalardan ve farklı kişiler tarafından çekilmiş ve olayın farklı boyutlarını kayıt altına almış olabilir. Yapılan teknik çalışma ile fotoğraf, görüntü ve ses takibi ile eldeki veri parçalarının olayın akışına ve ruhuna aykırı olmayacak şekilde ilgilisi tarafından belirlenebilir ve anlaşılabilir şekilde birleştirilerek mevcut olayın çözümüne katkı sağlanabilir.

Bu teknik foto montojdan farklı olup buradaki asıl amaç aynı olayı farklı açılardan gören veya kayda alan verileri parçalarının mantıksal olarak doğru sıralanması düşüncesine dayanır. Aksi yollarda kullanılması hukuka aykırı ve kişisel veya kamusal hakların kaybına neden olabilmektedir.