Ses ve görüntü iyileştirme

Çevresel veya teknik faktörlerden etkilenen ses veya görüntü kayıtlarının anlamlandırılabilir ve anlaşılabilir şekilde temizlenmesi, frekansının arttırılması, görüntü ve ses kalitesinin yükseltilmesi, renk ve tını ayarları ile ses ve görüntü kalitesinin mevcuttan daha iyi ve kaliteli anlaşılır hale getirilmesi çalışmasıdır.

Bu çalışma zaman alabileceği gibi verinin veya kaydın niteliğine göre mümkün mertebe adli ve kişisel olayda kullanılabilir hale getirmeye çalışılır.