Bu alanda sosyal medya ağları ile sınırlı olmak kaydı ile kişilerin veya tüzel kişiliklerin kullandığı veya kullanması muhtemel sosyal ağların elden geçirilerek yasal yollardan tedarik edilen bilgilerin raporlanması ve kişilere bu kapsamda sunulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma ticari bir bağlantı kurulması düşünülen bir tüzel kişilik olabileceği gibi sosyal ilişkiler içerisinde eş, ebeveyn tedirginlikleri, popülarite araştırmaları, ürün veya personel hakkında gerekli piyasa araştırmasını kapsayacak genişlikte olabilir.

Geçmişte kişisel olarak yapılması beklenen iş planlamaları, yer tespitleri, kişilerin güvenilirliklerinin tespiti ve benzeri araştırmalar günümüzde maalesef kişisel olarak yapabilme imkanı gözükmemektedir. Bu noktadan hareketle yasal yollardan ve yasal taleplerin değerlendirilip gerekli araştırmalar yapılmaktadır.