Günümüzde hak aramanın temelini, ispat hukuku oluşturur. Davaların büyük çoğunluğu esastan/özünden veya muhtevasından değil, usulden yani şekle uyulmadığından kaybedilmektedir. Esasen haklı olduğunuz birçok durumda kendinizi usule uygun ve zamanında ifade edip delillerinizi yerli yerince mahkemesine sunamadığınız için davanızı kaybetmek durumunda kalmaktasınız.

Günümüz ispat hukukunun değerlendirilmesi neredeyse tamamen teknik bilgi, beceri ve uzmanlık gerektirmektedir. Mahkemelerin gerek iş yoğunluğu gerekse hâkim ve savcıların hukuki bilgisini aşan ve teknik bilgi gerektiren delillerin anlatılabilmesi için delil araştırması (keşif, mütalaa, bilirkişi rapor vb.) zorunluluk arz etmektedir. Şayet delil değerlendirmesi, uzmanı tarafından değerlendirilmez ise mahkeme/savcılıkların yanlış sonuca ulaşması normalleşmektedir.

Yılların verdiği tecrübe ile ilk aşamadan itibaren delilin ispat gücü ve ortaya konmasının gerekliliğinin uygulamada ne denli yetersiz olduğunu görmemizden dolayı böylesi bir hizmet sunmayı kendimize görev bildik.

Bu kapsamda olmak kaydı ile alanında ehil, yılların verdiği tecrübe ile mesleklerini en iyi derecede icra etmiş geniş ve tecrübeli bir ekip ile sizlerden gelecek olan talepler doğrultusunda delillerinizin tespiti, analizi, anlamlandırılması veya aşamalarda davanızın yönünü lehinize çevirecek mütalaalarda bulunmak ve hukukun hakkaniyetle icra edilmesi için Türk yargısına yardımcı olmak adına uzman görüş ve mütalaa hazırlamaktayız.


MİSYONUMUZ

Misyonumuz; savunma tarafını oluşturan avukat ve tarafların haklı oldukları davalarında yargı lojistiği açısından tam olarak desteklenerek hakkın yerini bulmasına yardımcı olmaktır.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz; alanında tam yetkili, en son teknik ve bilgilerle adaletin sağlanmasına aracılık etmektir.